דרגון בול זי לצפייה ישירה

דרגון בול זי לצפייה ישירה בדיבוב עברית

1058

דרגון בול זי

 קרדיט ענק ליובל שטרן שהקליט את כל הפרקים!

סאגת הסאייה – (פרקים: 1 עד 35)
 דרגון בול זי פרק 1 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 2 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 3 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 4 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 5 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 6 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 7 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 8 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 9 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 10 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 11 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 12 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 13 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 14 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 15 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 16 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 17 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 18 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 19 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 20 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 21 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 22 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 23 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 24 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 25 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 26 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 27 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 28 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 29 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 30 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 31 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 32 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 33 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 34 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 35 – מדובב לעברית
סאגת פאריז [פריזה]  – (פרקים: 36 עד 107)
 דרגון בול זי פרק 36 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 37 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 38 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 39 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 40 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 41 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 42 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 43 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 44 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 45 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 46 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 47 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 48 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 49 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 50 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 51 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 52 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 53 –  מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 54 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 55 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 56 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 57 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 58 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 59 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 60 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 61 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 62 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 63 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 64 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 65 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 66 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 67 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 68 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 69 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 70 – מדובב לעברית   דרגון בול זי פרק 71 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 72 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 73 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 74 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 75 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 76 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 77 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 78 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 79 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 80 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 81 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 82 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 83 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 84 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 85 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 86 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 87 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 88 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 89 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 90 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 91 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 92 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 93 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 94 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 95 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 96 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 97 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 98 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 99  – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 100 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 101 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 102 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 103 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 104 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 105 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 106  – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 107 – מדובב לעברית
סאגת שומי גארליק – (פרקים: 108 עד 117)
 דרגון בול זי פרק 108 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 109 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 110 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 111 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 112 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 113 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 114 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 115 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 116 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 117 – מדובב לעברית
סאגת האנדרואידים וסל – (פרקים: 118 עד 199)
דרגון בול זי פרק 118 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 119 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 120 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 121 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 122 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 123 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 124 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 125 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 126 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 127 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 128 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 129 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 130 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 131 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 132 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 133 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 134 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 135 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 136 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 137 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 138 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 139 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 140 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 141 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 142 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 143 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 144 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 145 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 146 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 147 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 148 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 149 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 150 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 151 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 152 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 153 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 154 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 155 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 156 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 157 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 158 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 159 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 160 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 161 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 162 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 163 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 164 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 165 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 166 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 167 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 168 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 169 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 170 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 171 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 172 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 173 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 174 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 175 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 176 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 177 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 178 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 179 – מדובב לעברית   דרגון בול זי פרק 180 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 181 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 182 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 183 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 184 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 185 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 186 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 187 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 188 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 189 – מדובב לעברית 
 דרגון בול זי פרק 190 – מדובב לעברית   דרגון בול זי פרק 191 – מדובב לעברית   דרגון בול זי פרק 192 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 193 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 194 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 195 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 196 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 197 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 198 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 199 – מדובב לעברית
סאגת מאג'ין בו – (פרקים: 200 עד 291)
 דרגון בול זי פרק 200 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 201 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 202 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 203 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 204 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 205 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 206 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 207 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 208 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 209 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 210 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 211 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 212 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 213 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 214 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 215 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 216 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 217 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 218 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 219 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 220 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 221 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 222 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 223 – מדובב לעברית
 דרגון בול זי פרק 224 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 225 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 226 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 227 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 228 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 229 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 230 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 231 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 232 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 233 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 234 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 235 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 236 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 237 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 238 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 239 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 240 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 241 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 242 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 243 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 244 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 245 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 246 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 247 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 248 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 249 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 250 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 251 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 252 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 253 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 254 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 255 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 256 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 257 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 258 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 259 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 260 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 261 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 262 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 263 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 264 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 265 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 266 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 267 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 268 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 269 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 270 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 271 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 272 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 273 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 274 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 275 – מדובב לעברית  דרגון בול זי פרק 276 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 277 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 278 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 279 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 280 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 281 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 282 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 283 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 284 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 285 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 286 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 287 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 288 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 289 – מדובב לעברית
דרגון בול זי פרק 290 – מדובב לעברית דרגון בול זי פרק 291 – מדובב לעברית

הגב

591 תגובות ב "דרגון בול זי לצפייה ישירה"

avatar
  הירשם  
חדשים ביותר ישנים ביותר דירוג
התרע על
אביתר
גולש

תודה רבה על הפרקים אתם מלכים!!!!!!!!!! 🙂

נטלי שחולה בדם על דרגון בול (ועל מקיטה בפרט ועל השיער של ראדיץ)
גולש
נטלי שחולה בדם על דרגון בול (ועל מקיטה בפרט ועל השיער של ראדיץ)

תגיד.. איך יש לך תמונת פרופיל בתגובה שלך? ואיך מגיבים בלי להשיב לאחרים?

ShokoMan
גולש

רושמים : ו- ) וזה יוצא 🙂

Bbaba
גולש

אתה מוזר

קרמבו R2
גולש

צודק

תמיר סודרי
גולש

: ו- )

קרמבו R2
גולש

מה?

דרגון בול
גולש

וואו אתה ממש לא חכם…

גולאש
גולש

חחחחחח השיער שלי כמו שלהם (רעמה של אריה חחחח)

ענבר
גולש

אומרים וג'יטה

אני אוהב נקניקיות
גולש
אני אוהב נקניקיות

נטלי אתה אידיוט

טראנקס סייאה
גולש
טראנקס סייאה

אין כמומם

טראנקס סייאה
גולש
טראנקס סייאה

אני חיי על הסדרה הזאת

גוטן
גולש

איזה מעולים פרקים מדהימים

גוטן
גולש

איפה סון גוקו

ליאור
גולש

סוף הדרך!!!!!!!!!!!! גדלתי על הסדרה הזאת יברך את דרגון בול ישראל האל

טראנקס סייאה
גולש
טראנקס סייאה

באמת קרדיט ענק ליובל שטרן,יוואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
זה מגניב.יוואו איזה מלכיייייייייייייייייייייייייייייייייייים

גוקו סופר סייאה אל כחול
גולש

מגנובים

יעקב
גולש

שימו תמונה יותר מגניבה של דרגון בול זי

Lie SSGSS
גולש

זאת התמונה של הפרסומת של ערוץ הילדים כשדרגון בול Z מתחיל… כמו נגיד
ועכשיו…
דרגון בול Z (ואז מופיעה התמונה הזאת במשבצת אחרת כי פעם כל המעברים מתוכנית לתוכנית בערוץ הילדים היו סוג של כמו בחוברת קומיקס)

ליאל
גולש

אני מת על הסידרה הזאת

ליאל
גולש

האחים שלי גדלו אליהה

קעאדוש בוטבול אשלישי
גולש
קעאדוש בוטבול אשלישי

למה בעברית אין ביפנית ?!?!?!? :<

גוטנקס רמה 3 הכי מגניב אני משחקת אותה חננה בשבילכo
גולש
גוטנקס רמה 3 הכי מגניב אני משחקת אותה חננה בשבילכo

אתה רוצה יפנית לך תראה אתזה ביפן יקוף מחמד אנחנו לא מבינים יפנית ובגללך בדרגון בול סופר הגרסא יפנית ואני לא מבינה יפנית -_-

goku blue
גולש

אל תקללי את בעצמך קופת מחמד

גוקו
גולש

תלמדי לקרוא כתוביות

מלך הסאיינים
גולש
מלך הסאיינים

מה יפנית לא לכל אחד יש כוח גם לרקרוא וגם להסתכל על
הפרק

Final_KaMeHaMeHa
גולש

איזה קופת מחמד את

FU**NG VEGITO MATE
גולש

יש דבר כזה כתוביות אנחנו רוצים את המקור העברית זה סתם חרא בתחת

אני אוהב נקניקיות
גולש
אני אוהב נקניקיות

גוטנקס רמה 3 ומלך הסאיינים ילדים בני חמש תלמדו לקרוא

יהודה
גולש

הם עדיין לא סיימו לתרגם את קאי ואתה חושב שיש להם זמן לתרגם את זי?

cgjjkjf
גולש

איזה פרקים אלה הפרקים אם ג׳אנמבה (או שזה סרט?)

G
גולש

הפרקים האחרונים לא עובדים

מישו
גולש

: ו- )

אפי
גולש

איכס ממש מגעיל לראות בעברית פעם אחת אפילו לא ראיתי סדרה בעיברית זהה ממש מגעיל אנימה ודברים כמו דרגון בול עדיף ביפנית או באנגלית עם מבינים אני בטוח שכול המבוגרים פו מסכימים איתי

amir
גולש

מבוגרים כמוך ?? עם אתה מבוגר למה אתה צופה בזה ולפני שאתה אומר שאתה מבוגר תלמד איך רושמים "פו"

tcrvo
גולש

חחחח

אני
גולש

אם* אתה מבוגר

s
גולש

ממש לא אם אתה רוצה לראות ביפינית אז תחפש את השם באנגלית ותראה זה לא בעיה …הרוב מעדיפים בעיברית כי ככה שידרו אתזה מהתחלה וככה אנחנו רגילים בכל ארץ זה השפה שלה

סימבה
גולש

ילד חנון, עלק מבוגר

LimitBreakerKaiokenx20
גולש
LimitBreakerKaiokenx20

כן צודק אני הקבצה ד קיצר במצוינות באנגלית ונודר לכם שאנגלית ויפנית יותר מעניין עאלק מקיטה כולם פה חיים בשקר

גוג'יטה
גולש

אי אפשר לראות את הפרקים

אוהד
גולש

http://prntscr.com/84wz5q
תאשר בבקשה

aes
גולש

למה מהתחלת סאגת מגין בו זה מבקש אישור או שלא נותן לראות פרקים?

אוהד
גולש

סגאת מאגין בו, וסאגת קיד בו צריכים השראה. תטפלו בזה בבקשה.

עומר
גולש

סאגת מאגין בו וקיד בו לא עובד בבקשה תיתן לי הרשאה

סון גוקו
גולש

תגידו חברים אתם יכולים למצוא לי בבקשה את דרגון בול af זה 2 ילדים יפנים שרופים כמונו על דרגון בול יצרו אז בבקשה תראו ותמצאו ותשתפו עם מעריצים אחרים תודה רבה אני מחפש את זה כל החופש הגדול מאז ששמעתי על זה

וגיטו
גולש

שלום

..
גולש

סיימתי את זי מה עכשיו אני אמור לראות?

Matanya huri
גולש

דרגון בול סופר

..
גולש

אבל אחרי דרגון בול זי לא רואים את הגי טי?

....
גולש

אוקי תודה לך.^_^

....
גולש

סליחה על כול השאלות אבל אני זוכר פעם היה בדרגון בול שראיתי את ההוא שגוקו ומקיטה התמזגו ואז נוצר מישהו עם שיער אדום כזה חזק אני רוצה לראות את העונה הזאתי

וג'יטו
גולש

גוגטה

TKD
גולש

GT

TKD
גולש

זאת העונה

....
גולש

אשמח אם תגיד איזה עונה זאת

Bbaba
גולש

זה gt

Lord Beerus
גולש

תודה על הפרקים

עומר
גולש

אתם מלכים

ששששש
גולש

תודה רבה על הפרקים

Lie SSGSS
גולש

תודה 🙂

גוטן
גולש

אחלה בחלה

חיים
גולש

יש בעיה באתר? אני לא מצליח לראות אף פרק

Adir
מנהל

כבר הודענו על הבעיה. יש בעיה בדרייב – ננסה לפתור את זה מהר ככל האפשר.

דביר
גולש

זה בדיוק כמו דרגון קאי

סופר סאייה גוד 5
גולש
סופר סאייה גוד 5

בתחילת דרגון בול זי יש את מכת קאיו אבל הם אומרים שמכת קאיו מכפילה עוצמה ומכת קאיו כפולה מכפילה את הכפול של האנרגיה אבל סון גוקו אומר במהלך הקרב שמכת קאיו משולשת רק משלשת את העוצמה
זה לא הגיוני!!!

גוקו
גולש

פרקים 282,290 לא עובדים

וג'יטו
גולש

תראה ביוטיוב

ניצן ברלינר
גולש

למה אין את זה להורדה?

ניצן ברלינר
גולש

נו בבקשה תענו ליייייייייייייייייייי

סופר סאייה גוד 5
גולש
סופר סאייה גוד 5

אני רוצה לשאול מה כדאי לי ליראות אחרי דרגון בול זי, דרגון בול גי טי, אחרי הסרטים והספיישלים, ואחרי דרגון בול סופר?
אינויאשה, וואן-פיס, אומנות החרב און-ליין,אנטר אנטר,נהרוטו, או אנימה אחרת.

גוגטה
גולש

אחי כאן לא מדברים על חרא כזה כאן זה דרגון בול אני יגיד לך מה אני מציע לך לראות דרגון בול ואחרי זה עוד דרגון בול ואחרי זה עוד דרגון בול

נהוראי פנחס כהן
גולש
נהוראי פנחס כהן

כן בטח אתה רואה את זה אז מה אתה אומר שזה חרא

אני אוהב נקניקיות
גולש
אני אוהב נקניקיות

הוא קרא חרא לאנימות האחרות לא לדרגון בול

Matan
משתמש כבוד

דרגון בול זי- דרגון בול סופר
ואם תרצה לראות את דרכו הראשונה של גוקו, וכדורי הדרגון בול
אתה יכול לצפות גם בדרגון בול הרגיל.
ג'יטי נחשבת כסדרת פילר.

נהוראי פנחס כהן
גולש
נהוראי פנחס כהן

קודם תגמור את דרגון בול סופר ואז תדבר

גוקו
גולש

וואן פיס זה סדרה שווה אני רואה אותה אבל אני מציע לך עם אתה לא בן 16 אז על תראה אותה

xxdaniela
גולש

וואן פיס ונארוטו אנימות נדירות ממש מומלץ
כמובן שגם דרגון בול 🙂

גוהן המלךך
גולש

אתם יכולים להסביר לי מה זה מצב סופר סאייה 1 2 3 אני חייב לדעת כי אני רואה את הסדרה ואני לא יודע איזה מצב סופר סאייה הם

סימבה
גולש

1:שיער צהוב רגיל
2:שיער ארוך יותר
3:שיער צהוב למותניים
4:כמו 3 רק עם שיער שחור

גוהן המלךך
גולש

תענוו בבקשה

Goku ssgss4gss2.5 legendary g mode
גולש
Goku ssgss4gss2.5 legendary g mode

פרק 239 אמור להיות חלק עם מאסטר רושי ואנדרואיד 18 במטוס למה אין אתזה??

Goku ssgss4gss2.5 legendary g mode
גולש
Goku ssgss4gss2.5 legendary g mode

בדרגון בול קאי פרק 122 דקה 7:55 יש את זה למה לא פה?

וג'יטו
גולש

צנזורה של ערוץ הילדים

ניצן ברלינר
גולש

תיכנסו ותחתמו http://www.atzuma.co.il/db6

וג'יטו
גולש

סופר סאייה1 זה בלונדיני שיער עומד
סופר סאייה2 זה כמו1 רק עם שיער קצת יותר ארוך
סופר סאייה3 זה בלונדיני שיער ממש ארוך

Matan
משתמש כבוד

בדרגון בול זי בישראל צינזרו כמה קטעים של מאסטר רושי,
וקטעיים מיניים וסקסיקטים.
יש לך את דרגון בול קאי 🙂

TRUNKS
גולש

מישהו יודע מתי יצא סרט 15 מתורגם לעברית?
ובקשר לאנשים ששאלו מה לראות אחרי כל הסרטים של זי הספיישלים וכל העונות אז שיראו את הסרטים של דרגון בול הרגיל

super vegito
גולש

פרק 282 לא עובד

Matan
משתמש כבוד

הוא עובד, מוזמן לנסות שוב.

סון גוקו
גולש

הסרט. ראשון של ברולי לא עובד

גוהן המלךך
גולש

ןגיטו תודה גבר

אביאל
גולש

יש דרגון בול זי המלא לא בעיברית

zoah
גולש

מה זהו אין עוד פרקים חבל זה מסקרן כול כך מה יקראה אחר כך והאים אתם מעלים עוד פרקים

גוהאן צאן הקטנטן
גולש
גוהאן צאן הקטנטן

פרק 290 לא עובד

סון גוקו וגוהן הכי טובים
גולש
סון גוקו וגוהן הכי טובים

לפרק 290 לא עובד אפשר לתקן

גוקו מלך
גולש

אתם הכי טובים

Whis
גולש

סדרה מעולה

מקיטה
גולש

איך באבידי יכול להשתלט על מקיטה??

TKD
גולש

הוא כישף אותו והכניס בו רוע

מאצ'ה פריזה
גולש

כאילו שלא היה בו רוע

בורמה
גולש

באבידי הוסיף במקיטה עוד רוע כדי שהיה לבאבידי עוזר חזק