דרגון בול לג'נדס - סיקור דמויות! > דרגון בול ישראל - אתר מעריצי דרגון בול בישראל!
דרגון בול לג'נדס כללי

דרגון בול לג'נדס – סיקור דמויות!

Avatar

HakaiShin

מה קורה כולם? כאן הראל, ויש לנו היום הרבה דמויות חדשות מדרגון בול לג'נדס להראות.

ללא דחיות נוספות, הנה הדמויות:

 

פיקולו (ממוזג עם קאמי)

תגים: Super Warrior – Merging – Regeneration

פרק: (Cell Saga (Z

באנר: Ultra Space Time Summon #5

Art Cards

מידע עיקרי
נדירות:
אלמנט: 
סוג: Ranged

סטטיסטיקות

שם מינימום מקסימום
חיים 22,159 421,454
מתקפות פיזיות 1,777 33,800
מתקפות אנרגיה 2,331 44,335
הגנה ממתקפות פיזיות 1,292 24,581
הגנה ממתקפות אנרגיה 1,280 24,360
Critical 916 916
מהירות חידוש קי 2,308 2,308
משבצות לציוד 1 3

חסינות

Explode Impact Pierce Slice
100 102 100 99
יכולת ראשית: "חכמה של אל"
פלוס 50% לנזק מתקפות אנרגיה שנגרם לאויב במשך 15 ספירות זמן, מסנן חולשות אלמנט למשך 45 ספירות זמן.

דרישות: 10 ספירות זמן צריכות לעבור.

יכולת ייחודית: אינטימידציה (אנדרואיד) | נגד אנדרואידים: נזק מתקפות אנרגיה עולה
מנחית על דמות עם התגית "Android" פלוס 35% לנזק ממתקפות אנרגיה במשך 20 ספירות זמן מכניסת הדמות לשדה הקרב.

פלוס 50% לנזק מתקפות אנרגיה על דמויות בעלות התגית "Android".

מתקפה מיוחדת: Hellzone Grenade
מנחית נזק פיצוץ גדול. מינוס 40% לenemy's cover: Sustained Damage.
יכולת מיוחדת: קבלת קי: צורת התקפה
פלוס 10% לנזק מתקפות אנרגיה של חברי הצוות ל15 ספירות זמן. מבטל Attribute Downgrades.
יכולת Z
פלוס 22-30% למתקפות אנרגיה בסיסיות לכל חברי צוות בעלי תגית "Regeneration"

אנדרואיד 16

תגים: Android

פרק: (Cell Saga (Z

באנר: Ultra Space Time Summon #5

Art Cards

מידע עיקרי
נדירות:
אלמנט
סוג: Defense

סטטיסטיקות

שם מינימום מקסימום
חיים 24,623 468,328
מתקפות פיזיות 2,053 39,062
מתקפות אנרגיה 1,284 24,437
הגנה ממתקפות פיזיות 1,537 29,234
הגנה ממתקפות אנרגיה 1,568 29,824
Critical 969 969
מהירות חידוש קי 1,994 1,994
משבצות לציוד 1 3

חסינות

Explode Impact Pierce Slice
99 103 101 97
יכולת ראשית: "אני הולך להשמיד את עצמי!"
שולף את קלף המתקפה האולטימטיבית: "עוצמה אחרונה". דרישות: 25 ספירות זמן צריכות לעבור
יכולת ייחודית: Cover: Sustained Damage CUT | גוף רובוטי
כשמחליפים דמות בcover, מינוס 50% לנזק שנגרם על ידי האויב עד שהקומבו שלו נגמר. מחזיר 50% מהחיים שנאבדו בקומבו ופלוס 3 לספירת ההחלפה של הדמות.
מתקפה מיוחדת: Hell Flash. מתקפה אולטימטיבית: כוח אחרון
– מנחית נזק פיצוץ גדול. פלוס 30% לנזק השמדה עצמית למשך 25 ספירות זמן.

– מנחית נזק השמדה עצמית גדות על האויב. המתקפה לא תלויה ברמת החיים שלך, אלא מנחיתה נזק עצמי מותאם. פלוס 50% למהירות חידוש הקי לדמויות "גוהאן" במשך 20 ספירות זמן

יכולת מיוחדת: קבלת קי: צורת התקפה
פלוס 15% לנזק השמדה עצמית ומחזיר 30 קי
יכולת Z
פלוס 20-28% הגנה ממתקפות פיזיות בסיסיות לדמויות בעלות תגית Android

 

גוטן (סופר סאיין):

תגים: Son Family – Hybrid Saiyan – Super Saiyan – Kids

פרק: (Majing Buu Saga (Z

באנר: Ultra Space Time Summon #5

Art Cards

מידע עיקרי
נדירות:
אלמנט:
סוג: Melee

סטטיסטיקות

שם מינימום מקסימום
חיים 20,817 395,935
מתקפות פיזיות 2,319 44,119
מתקפות אנרגיה 1,834 34,897
הגנה ממתקפות פיזיות 1,293 24,601
הגנה ממתקפות אנרגיה 1,202 22,861
Critical 1023 1023
מהירות חידוש קי 2,187 2,187
משבצות לציוד 1 3

חסינות

Explode Impact Pierce Slice
97 102 101 100
יכולת ראשית: "CHAAAARGE"
משמיד את כל קלפי המתקפות אנרגיה הזמינים ושולף אחד באקראיות. הכוח של הקלף יוגדר על פי כמות הקלפים שנהרסו, פלוס 50% על כל קלף (קלף אחד = 50%, ארבעה קלפים = 200%
יכולת ייחודית: צוות (טראנקס): מתקפה פיזית עולה רמה | כוח מוטבע: מתקפה פיזית עולה
פלוס 40 לנזק מתקפות פיזיות כאשר דמות "טראנקס" נמצאת בצוות

פלוס 20+ לנזק מתקפות פיזיות ל30 שניות מתחילת הקרב

מתקפה מיוחדת: קאמהאמהא
מנחית נזק התנגשות גדול. פלוס 15% לנזק מתקפות פיזיות למשך 15 ספירות זמן. פלוס 20% סיכוי להנחית שיתוק על האויב.
יכולת מיוחדת: קבלת קי: Rapid Strike Form
פלוס 10% לנזק מתקפות פיזיות ומינוס 1 לעלות מתקפות פיזיות לכל חבר צוות בעל תגית "Hybrid Saiyan" למשך 20 ספירות זמן
יכולת Z
פלוס 17-23% למתקפות פיזיות בסיסיות לדמויות בעלות תגית Hybrid Saiyan

 

טראנקס (סופר סאיין):

תגים: Vegeta Family – Hybrid Saiyan – Super Saiyan – Kids

פרק: (Majing Buu Saga (Z

באנר: Ultra Space Time Summon #5

Art Cards

מידע עיקרי
נדירות:
אלמנט:
סוג: Ranged

סטטיסטיקות

שם מינימום מקסימום
חיים 20,609 391,975
מתקפות פיזיות 2,027 38,563
מתקפות אנרגיה 2,332 44,360
הגנה ממתקפות פיזיות 1,267 24,115
הגנה ממתקפות אנרגיה 1,254 23,856
Critical 841 841
מהירות חידוש קי 2,077 2,077
משבצות לציוד 1 3

חסינות

Explode Impact Pierce Slice
98 102 101 99
יכולת ראשית: "אני קצת חזק יותר!"
מינוס 100% לחידוש הקי של האויב במשך 10 ספירות זמן. כאשר החיים של השחקן גבוהים יותר משל היריב, פלוס 75% למהירות חידוש מד ההיעלמות למשך 10 ספירות זמן. דרישות: 15 ספירות זמן צריכות לעבור.
יכולת ייחודית: צוות (גוטן): מתקפת אנרגיה עולה רמה | כוח מוטבע: מתקפת אנרגיה עולה רמה
פלוס 40% לנזק מתקפות אנרגיה כאשר דמות "גוטן" נמצאת בצוות

פלוס 20% לנזק מתקפות אנרגיה שנגרם על היריב ל30 ספירות זמן מתחילת הקרב

מתקפה מיוחדת: Double Buster
מנחית נזק התנגשות גדול. פלוס 15% לנזק מתקפות אנרגיה במשך 15 ספירות זמן. מינוס 30% למהירות חידוש קי למשך 15 ספירות זמן מרגע הפגיעה
יכולת מיוחדת: קבלת קי: Rapid Blast Form
פלוס 10% לנזק מתקפות אנרגיה ומינוס 1 לעלות מתקפות אנרגיה לכל חבר צוות בעל תגית "Hybrid Saiyan" למשך 20 ספירות זמן
יכולת Z
פלוס 17-23% למתקפות אנרגיה בסיסיות לחברי צוות עם התגית Hybrid Saiyans

 

אלוף העולם הרקול:

תגים: –

פרק: (Cell Saga (Z

באנר: Legends STEP UP

Art Cards

מידע עיקרי
נדירות:
אלמנט:
סוג:Defense

סטטיסטיקות

שם מינימום מקסימום
חיים 11,025 209,689
מתקפות פיזיות 873 16,606
מתקפות אנרגיה 633 12,041
הגנה ממתקפות פיזיות 1,024 19,490
הגנה ממתקפות אנרגיה 1,045 19,883
Critical 1243 1243
מהירות חידוש קי 2,098 2,098
משבצות לציוד 1 3

חסינות

Explode Impact Pierce Slice
98 100 100 102
יכולת ראשית: "זה רק טריק!"
משנה את עלות מתקפות האנרגיה של כל האויבים ל99 במשך 15 ספירות זמן. דרישות: 20 ספירות זמן צריכות לעבור
יכולת ייחודית: קריאת האלוף | סיבולת
כאשר החיים יורדים למתחת ל30%, קריאת האלוף פועלת. האפקטים הבאים חלים על חברי הצוות עד שמר שטן מובס: פלוס 20% לנזק על ידי חברי הצוות, פלוס 30% למהירות חידוש הקי של חברי הצוות.

להחזיר את החיים ל20% כאשר אתה מובס (חיים מגיעים ל0)

מתקפה מיוחדת: בעיטת דינמיט
מנחית נזק התנגשות גדול. מפחית את ספירת ההחלפה של חברי הצוות ב10.
יכולת מיוחדת: הכרזת ניצחון מוקדמת
משמיד את כל הקלפים שלך ושל האויב שלך.
יכולת Z
מינוס 3-10 לעלות מתקפה מיוחדת למשך הקרב.

 

המלך פיקולו:

תגים: Regeneration

פרק: Dragon Ball Saga

באנר: Legends STEP UP

Art Cards

מידע עיקרי
נדירות:
אלמנט:
סוג: Melee

סטטיסטיקות

שם מינימום מקסימום
חיים 20,316 386,397
מתקפות פיזיות 2,271 43,201
מתקפות אנרגיה 2,003 38,102
הגנה ממתקפות פיזיות 1,421 27,031
הגנה ממתקפות אנרגיה 1,298 24,687
Critical 1509 1509
מהירות חידוש קי 2,357 2,357
משבצות לציוד 1 3

חסינות

Explode Impact Pierce Slice
104 98 96 102
יכולת ראשית: ספירה אחורה לייאוש
לוקח את כדורי הדרגון בול של האויב ומוסיף אותם לשלך. אם יש לאויב יותר מ2 כדורים, נלקחים רק 2. דרישות: 15 ספירות זמן צריכות לעבור
יכולת מיוחדת: הטרור של מלך השדים | צעירות נוטפת
כל פעם שאויב חדש נכנס לשדה הקרב, פלוס 2 לספירת ההחלפה שלו 15 שניות

מחזיר חיים במשך 15 שניות כל פעם שאויב חדש נכנס לקרב

מתקפה מיוחדת: פיצוץ מרושע
מנחית נזק פיצוץ גדול. האפקטים הבאים חלים בהתאם לכמות החיים שיש לדמות:

חיים מתחת ל70%: פלוס 10% לנזק מתקפה מיוחדת, מתחת ל50%: פלוס 30% לנזק מתקפה מיוחדת, מתחת ל30%, פלוס 50% לנזק מתקפה מיוחדת

יכולת מיוחדת: קבלת קי: צורת מתקפה
פלוס 10% לנזק מתקפות פיזיות במשך 15 ספירות זמן. משמיד את כל הקלפים שלך ושולף 4 חדשים באקראיות
יכולת Z
פלוס 22-28% למתקפות פיזיות בסיסיות לדמויות בעלות תגית Regeneration

על הכותב

Avatar

HakaiShin

9
הגב

avatar
8 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Yayשיקאיו קןן שקיבל באןוגיטו אולטרה אינסטינקטקאיושין סמה Recent comment authors
  הירשם  
חדשים ביותר ישנים ביותר דירוג
התרע על
שי
מנהל

כל הכבוד על ההשקעה הראל! 🙂

וגיטו בלו אבולושין אולטרה אינסטינקט מלא
גולש

יופי של פוסט

SonLiad
גולש
SonLiad

שני

דרגון בוי
גולש

4

קאיושין סמה
גולש

(המשך מהדיאלוג הקודם) קולר יורה לכיוון זאמאס אבל הוא סופג את הכל. קולר: איך זה אפשרי בכלל?!? הקי בלאסט הזה יכול להשמיד מערכת שמש שלמה!!… קרא עוד »

וגיטו אולטרה אינסטינקט
גולש
וגיטו אולטרה אינסטינקט

אחלה פוסט כל הכבוד לך?????

קאיו קןן שקיבל באן
גולש

הסרט יוצא בדצמבר?

Yay
גולש
Yay

אחלה של עבודה והשקעה. יחד עם זאת על מנת לדייק, במספרים של המקסימום תוסיף כמה כוכבים (דרגה) יש לדמות. כי זה ממש לא מספרי המקסימום.… קרא עוד »