דרגון בול לצפייה ישירה בתרגום לעברית

דרגון בול לצפייה ישירה בתרגום לעברית

DragonBall

SaiyanVODMega

SaiyanVOD (צפייה ישירה על השרת שלנו)

סאגת הקיסר פילאף – (פרקים: 1 עד 13)
דרגון בול פרק 1 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 2 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 3 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 4 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 5 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 6 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 7 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 8 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 9 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 10 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 11 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 12 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 13 מתורגם לעברית!
סאגת הטנקאיצ'י בודוקאי ה21 [הטורניר הראשון] – (פרקים: 14 עד 28)
דרגון בול פרק 14 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 15 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 16 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 17 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 18 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 19 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 20 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 21 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 22 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 23 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 24 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 25 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 26 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 27 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 28 מתורגם לעברית!
סאגת צבא הרד ריבון – (פרקים: 29 עד 67)
דרגון בול פרק 29 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 30 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 31 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 32 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 33 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 34 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 35 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 36 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 37 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 38 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 39 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 40 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 41 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 42 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 43 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 44 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 45 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 46 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 47 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 48 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 49 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 50 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 51 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 52 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 53 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 54 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 55 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 56 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 57 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 58 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 59 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 60 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 61 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 62 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 63 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 64 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 65 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 66 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 67 מתורגם לעברית!
סאגת מגדת העתידות באבא – (פרקים: 68 עד 83)
דרגון בול פרק 68 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 69 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 70 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 71 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 72 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 73 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 74 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 75 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 76 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 77 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 78 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 79 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 80 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 81 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 82 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 83 מתורגם לעברית!
סאגת הטנקאיצ'י בודוקאי ה22 [הטורניר השני] – (פרקים: 84 עד 101)
דרגון בול פרק 84 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 85 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 86 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 87 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 88 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 89 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 90 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 91 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 92 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 93 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 94 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 95 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 96 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 97 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 98 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 99 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 100 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 101 מתורגם לעברית!
סאגת פיקולו דאימאו – (פרקים: 102 עד 153)
דרגון בול פרק 102 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 103 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 104 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 105 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 106 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 107 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 108 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 109 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 110 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 111 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 112 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 113 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 114 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 115 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 116 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 117 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 118 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 119 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 120 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 121 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 122 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 123 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 124 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 125 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 126 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 127 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 128 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 129 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 130 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 131 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 132 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 133 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 134 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 135 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 136 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 137 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 138 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 139 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 140 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 141 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 142 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 143 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 144 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 145 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 146 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 147 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 148 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 149 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 150 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 151 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 152 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 153 מתורגם לעברית!

Mega (צפייה ישירה או הורדה ישירה דרך אתר מגה)

סאגת הקיסר פילאף – (פרקים: 1 עד 13)
דרגון בול פרק 1 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 2 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 3 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 4 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 5 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 6 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 7 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 8 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 9 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 10 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 11 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 12 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 13 מתורגם לעברית!
סאגת הטנקאיצ'י בודוקאי ה21 [הטורניר הראשון] – (פרקים: 14 עד 28)
דרגון בול פרק 14 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 15 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 16 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 17 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 18 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 19 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 20 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 21 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 22 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 23 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 24 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 25 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 26 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 27 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 28 מתורגם לעברית!
סאגת צבא הרד ריבון – (פרקים: 29 עד 67)
דרגון בול פרק 29 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 30 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 31 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 32 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 33 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 34 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 35 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 36 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 37 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 38 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 39 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 40 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 41 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 42 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 43 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 44 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 45 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 46 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 47 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 48 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 49 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 50 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 51 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 52 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 53 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 54 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 55 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 56 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 57 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 58 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 59 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 60 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 61 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 62 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 63 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 64 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 65 מתורגם לעברית דרגון בול פרק 66 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 67 מתורגם לעברית!
סאגת מגדת העתידות באבא – (פרקים: 68 עד 83)
דרגון בול פרק 68 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 69 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 70 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 71 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 72 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 73 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 74 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 75 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 76 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 77 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 78 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 79 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 80 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 81 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 82 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 83 מתורגם לעברית!
סאגת הטנקאיצ'י בודוקאי ה22 [הטורניר השני] – (פרקים: 84 עד 101)
דרגון בול פרק 84 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 85 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 86 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 87 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 88 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 89 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 90 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 91 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 92 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 93 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 94 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 95 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 96 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 97 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 98 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 99 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 100 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 101 מתורגם לעברית!
סאגת פיקולו דאימאו – (פרקים: 102 עד 153)
דרגון בול פרק 102 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 103 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 104 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 105 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 106 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 107 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 108 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 109 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 110 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 111 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 112 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 113 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 114 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 115 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 116 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 117 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 118 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 119 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 120 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 121 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 122 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 123 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 124 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 125 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 126 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 127 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 128 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 129 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 130 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 131 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 132 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 133 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 134 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 135 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 136 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 137 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 138 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 139 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 140 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 141 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 142 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 143 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 144 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 145 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 146 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 147 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 148 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 149 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 150 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 151 מתורגם לעברית! דרגון בול פרק 152 מתורגם לעברית!
דרגון בול פרק 153 מתורגם לעברית!

צפייה מהנה!

983
הגב

avatar
799 Comment threads
184 Thread replies
14 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
516 Comment authors
אליאבמיאומיאוגוקו האמיתי אמיתי!!!!!Goku SSJ2יאיר Recent comment authors
  הירשם  
חדשים ביותר ישנים ביותר דירוג
התרע על
יוסי
גולש
יוסי

האיכות גרועה בבקשה תתקנו

עומרי
גולש
עומרי

תוציאו מהר אני רוצה לראות דרגון בולמהתחלה עד לסופר

סון גוקו
גולש
סון גוקו

יפה מאוד אבל גססססססססס

מקסים וייסברג
גולש
מקסים וייסברג

כן זה לא מתאים לילדים מתחת לגיל 18 ורק שתדעו שאני בן 13

MrVegita
גולש
MrVegita

סוף סוףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף עכשיו אני יודע תהתחלה של דרגון בול !
תודה רבה

shirach
גולש
shirach

תודהההההההההההההההההההההההה

Roy
גולש
Roy

מתי יוצא פרק 23?

Roy
גולש
Roy

22 סליחה

ליאור
גולש

מצוין

ליאור
גולש

למה כמה פרקים לא עובדים האם זה בעיה בgoogle drive ?

ליאור
גולש

פרק 1,10,20 תודה שעניתם 🙂

ליאור
גולש

כן תודה בכל מקרה הבעיה הייתה אצלי

גוהאן
גולש
גוהאן

מתי יצא כול שאר הפרקים של דרגון בול

Gerardo
גולש

באיזה תאריך (בערך) יצאו הפרקים הבאים ???

אליחי
גולש
אליחי

אין עליכם תודה רבה….צוות של תותחים

יובל
גולש
יובל

חברים אנחנו רוצים לראות את המשך הפרקים
מה קורה עם פרק 24 ו25

דוד
גולש
דוד

מתי פרק 24

ליאור
גולש

מתי יצאו עוד פרקים ?

יערה
גולש
יערה

ניראה לי שיוצאים פרקים כל יום ראשון

יערה
גולש
יערה

אה כן ואני בת 10

עידו
גולש
עידו

מתי פרק 24?

abg
גולש
abg

עדיף שתתרגמו עכשיו את דרגון בול הישן כדי להשלים פערים, העלילה של דרגון בול הישן הרבה יותר טובה ומעניינת, החיסרון היחיד שהאיכות לא משהו.

ליאור
גולש

טוב לא לשכוח שהסדרה ישנה אפילו יותר מדרגון בול זי אז אין לצפות לאיכות טובה מסדרה ישנה מאוד !

מקסים וייסברג
גולש
מקסים וייסברג

וזה גם סדרה סוטה מאוד אין פלא שלא שדרו אותה בערוץ הילדים לא כמו דרגון בול זי שהיא לא כזאת סוטה אבל עדיין קצת מאוד

גוקו
גולש
גוקו

אונגל וקמה סנין הכי סוטים

אביאל
גולש
אביאל

מתי יוצא פרק 24

סהר
גולש

הם אמרו שבינתיים זה הופסק זמנית קצת סבלנות !

אנונימי
גולש
אנונימי

תגידו למה אין עוד פרקים ?? כתוב עד 100 ומשהו פרקים ויש פה עד פרק 23

דניאל
גולש

הסדרה של דרגון בול הרגיל לא יצאה בישראל אז הם צריכים לתרגם את כל הפרקים וזה לוקח זמן

אנונימי
גולש
אנונימי

לוקח להם שנים לתרגם כל פרק ? לפחות שיתנו כמה זמן או באיזה יום

liran
גולש
liran

מתי חמשת הפרקים האחרים יפורסמו באתר הזה?

LaGTheek
גולש
LaGTheek

ממתי האתר קיים?
למה האתר הקודם מפנה רק לצפייה ישירה
ותודה על הפרקים 🙂

וג'יטו
גולש
וג'יטו

עשו בשכל שלא שמו בערוץ הילדים זה גסססססססס מדי

יערה
גולש
יערה

אני אבנתי שאפסיקו את הסידרה זמנית אבל מתי ממשיחים

יערה
גולש
יערה

אותה

וג'יטו
גולש
וג'יטו

לכל אלה שמתלוננים על האיכות סתם שתדעו שזה מ1989 ועוד מה שהאתר מעלה זה HD

Lie SSGSS
גולש
Lie SSGSS

אולי צריך לעשות לזה גרסה לא גסה? כמו שעשו לדרגון בול זי עם דרגון בול קאי ואז במקום דרגון בול יקראו לזה דרגון בול מקורות

Tbd
גולש
Tbd

שלום מתי יצא פרק 24 אני מאוד רוצה לראות אותו

עעינה
גולש

מתי יצאו כל שאר הפרקים?

גוהאן צאן הקטנטן
גולש
גוהאן צאן הקטנטן

למה אתם לא מעלים פרקים מלא זמן

גוהאן
גולש
גוהאן

תוציא רשימה של מתי יוצא כל פרק

אסף
גולש

מתי ייצא פרק 24

םעלנכטנביי
גולש
םעלנכטנביי

אבל אני חושב שאין את הפרקים האלה יותר האמת שזה מתומתם לומר כל אחד את הגיל שלו

גוהן
גולש
גוהן

מה עם שאר הפרקים..יש 153 פרקים ואני לא אוהב לראות את הסדרה בדיבוב לאנגלית. בבקשה תוציאו את פרק 24 :(( בהצלחה

ניסים דורון
גולש

מתי פרק 24 יצא וגם 25

ניסים דורון
גולש

ואו אני אוהב את זה 153 פרקים יפה תוציאו בבקשה מהר אהבתי את זה (:

asaf
גולש
asaf

למה לא יוצה פרק 23

לופי
גולש
לופי

שמעו יש לי את כל הפרקים עד מאה חמישים ושלוש בעברית רוצים שאני יביא לכם ואתם תתרגמו ???

לופי
גולש
לופי

לא בעברית ואנגלית**?